กองเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และบำเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช