บุคลากรกองเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดเตรียมระบบ Internet ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ งานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ’60