บุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เข้าอบรมสร้างวิดีโอแอนนิเมชั่นงานนำเสนอด้วย powtoon