งานยุทธศาสตร์และบริการสารสนเทศ ใช้งานระบบ Video Conferencing ด้วยโปรแกรม AcuConference