IPTV ถ่ายทอดสด งานแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12