Global Website TH / EN

Download MUIT Logo
 

การกำหนดรูปแบบและสี ตราสัญลักษณ์กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวคิดการออกแบบ

ลูกโลกแทนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี MUIT เป็นหน่วยงานที่ให้บริการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมหิดล มีพันธกิจคือพัฒนาและบริการระบบไอทีเพื่อให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นปัญญาของแผ่นดิน และมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

หลักการเลือกใช้สีและองค์ประกอบ

สีน้ำเงิน

เป็นสีประจำมหาวิทยาลัย สีน้ำเงินเป็นสีที่ให้ความรู้สึกให้ความรู้สึกสงบ สุขุม หนักแน่น และเป็นสีของธาตุน้ำ เปรียบเสมือนความเป็นปึกแผ่นขององค์กร

สีส้ม

สีส้มเป็นสีที่เดียวกับสีน้ำผึ้ง เพราะได้รวมเอาสีแดงคือความรุ่งโรจน์ พลังอำนาจและความเป็นมงคลและความมั่งคั่ง ความหวังรุ่งเรืองของสีเหลือง ในทางจิตวิทยา หมายถึงการฟื้นตัวและพลังชีวิตเพราะว่าสีส้มรวมเอาสีแดงและเหลืองไว้ด้วยกันให้ความรู้สึกในแง่ดี

Download ตราสัญลักษณ์กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตราสัญลักษณ์ ภาพสี ชนิด Vector นามสกุลไฟล์ .Ai สำหรับโปรแกรม Adobe Illustator

ตราสัญลักษณ์ ภาพขาวดำ ชนิด Vector นามสกุลไฟล์ .Ai สำหรับโปรแกรม Adobe Illustator

ชนิด Bitmap นามสกุล .JPEG ความละเอียด 300 Dpi สำหรับโปรแกรมออกแบบประเภท Bitmap ทั่วไป เช่น Adobe Photoshop

ชนิด Bitmap นามสกุลไฟล์ .PNG กราฟิกชนิดพื้นหลังใส สำหรับแทรกใส่ในโปรแกรมประเภท Office หรือ Presentation ทั่วไป

 
 

Copyright © 2009 Mahidol University. All rights reserved.

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
Last updated : July 5, 2011

Phone: 662-849-6022

FAX:    662-849-6039