ม.มหิดล คว้ารางวัลชนะเลิศ Most Creative Corporate Institution Video

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553

ศ.ดร.มรว.ชิษณุสรร สวัสดิวัฒน์  ประธานจัดงาน QS-APPLE ครั้งที่ 6 รับรางวัลชนะเลิศ (Gold Awards) จากการประกาศผลรางวัล Creative Awards ประเภท “Most Creative Corporate Institution Video” ในงาน 6th QS-APPLE ผลงานชุนี้จัดทำขึ้น โดยมีแนวคิดหลักเพื่อการแนะนำมหาวิทยาลัยมหิดลในมุมมองสร้างสรรค์ เชื่อมโยงเรื่องราวของวัฒนธรรมองค์กร (Core Values) ผ่านภาพกิจกรรม ผลงานวิจัย บรรยากาศเรื่องราวในรั้วมหิดล ความร่วมมือระดับนานาชาติ รวมถึงการอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

การประกวดผลงานดังกล่าวของ QS-APPLE ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเฟ้นหาสุดยอดสื่อสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ ซึ่งผลิตโดยมหาวิทยาลัยทั่วโลก นับเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้ทุกมหาวิทยาลัยเน้นการสร้างภาพลักษณ์ที่สร้างสรรค์ เป็นการแนะนำสถาบันในมุมมองใหม่ๆ ด้วยรูปแบบน่าสนใจ ดึงดูดใจและมีคุณค่า นับเป็นอีกก้าวสำคัญของสถาบันการศึกษาไทย ในการก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติในอนาคต

ดูภาพบรรยากาศงานเพิ่มเติมได้ที่ Mahidol University Facebook’s album “QS-APPLE Creative Awards Prize Presentation, November 17th, 2010″

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
รายงานสดจากประเทศสิงคโปร์

7,479 comments to ม.มหิดล คว้ารางวัลชนะเลิศ Most Creative Corporate Institution Video