ม.มหิดลรับสองรางวัลใหญ่จากงาน QS-APPLE ครั้งที่ 6 ณ ประเทศสิงคโปร์

     ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในผลงานยอดเยี่ยมสองรางวัลใหญ่ได้แก่ รางวัล “Most Creative Corporate Institution Video” และรางวัล “The Creative Idol(Best of Show)” จากงาน QS-APPLE ครั้งที่ 6 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติซันเทค ประเทศสิงคโปร์

ชม Video Presentation
ดูภาพบรรยากาศในงาน

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
รายงานสดจากประเทศสิงคโปร์

6,314 comments to ม.มหิดลรับสองรางวัลใหญ่จากงาน QS-APPLE ครั้งที่ 6 ณ ประเทศสิงคโปร์