Global Website TH / EN

ริการ Video Conferencing
 

Back

 

การใช้งาน Video Conferencing

 

การติดต่อสื่อสารทางไกลหรือระบบ Video Conference คือ การส่งข้อมูลสัญญาณภาพและสัญญาณเสียง โต้ตอบไปมาผ่านเครือข่ายสื่อสารภายในองค์กร หรือเครือข่ายสื่อสารภายนอกองค์กร ในรูปแบบของดิจิตอล จึงทำให้การประชุมข้ามวิทยาเขต / ข้ามหน่วยงาน การเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) และการสอบวิทยานิพนธ์ข้ามประเทศ ซึ่งอยู่ต่างสถานที่กันในหลายจุด สามารถดำเนินกิจกรรมได้เสมือนอยู่ในห้องเดียวกันในลักษณะ Real Time Interactive ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนงานการเรียนการสอน งานพัฒนาทางด้านวิชาการ ตลอดจนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว ดังนั้นระบบ Video Conference ในปัจจุบันมีการนำมาประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ ซึ่งเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งานอย่างมาก

ในปัจจุบันการใช้งานระบบ Video Conferencing ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลสามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งานออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

การใช้งานระบบ Video Conferencing สำหรับการประชุมทางไกลระหว่างวิทยาเขต/หน่วยงาน
การใช้งานระบบ Video Conferencing สำหรับการเรียนการสอนทางไกล และการอบรมทางไกล
การใช้งานระบบ Video Conferencing สำหรับการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระหว่างประเทศ

ชุดอุปกรณ์ และโปรแกรม Video Conferencing ที่ใช้ในปัจจุบัน

- ชุดอุปกรณ์ระบบ TelePresence

เป็นอุปกรณ์ระบบ TelePresence ที่ติดตั้งในห้องประชุมที่มีระบบภาพคมชัด มีคุณภาพสูงระดับ HD มีจอแสดงภาพขนาดใหญ่ โดยใช้ Bandwidth 5 - 10 mb ในการติดต่อสื่อสารสามารถนำ Notebook มาเชื่อมต่อใช้งานกับระบบ TelePresence เพื่อการนำเสนองานได้ สามารถใช้งานได้สูงสุดตั้งแต่ 5-10จุด แล้วแต่รูปแบบการใช้งาน โดยสามารถเลือกห้องที่ใช้งานได้ตามขนาดที่นั่ง ดังนี้

  1. ห้อง 523 ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี (จำนวน 6 ที่นั่ง)
  2. ห้อง M01 MU Cyber Club @ MLC ชั้น 2 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (จำนวน 8 ที่นั่ง)
  3. ห้อง 203 ชั้น 2 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท (จำนวน 6 ที่นั่ง)

- ชุดอุปกรณ์ Tandberg 990

อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ Video Conferencing ติดตั้งสำหรับห้องประชุมหลักภายในกองเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเร็วสูงสุด 2 Mbps H.323/2 Mbps SIP/512 kbps H.320/2.3 Mbps total MultiSite สามารถเชื่อมต่อวิดีโอได้ 4 จุด พร้อมระบบ MultiSite ในตัว เชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊คนำเสนอผลงานได้)

- โปรแกรม AcuCONFERENCE

เป็นโปรแกรมแบบ Web Conference มีขั้นตอนการใช้งานที่ง่ายและประหยัดเวลา ใช้งานผ่าน Web Browser ทุกห้องที่เข้าร่วมประชุมจะต้องล็อกอิน (Log in) เข้าโปรแกรม AcuCONFERENCE จากอีเมล์ที่แจ้งนัดการประชุมก่อนจึงจะสามารถประชุมร่วมกันได้ ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ Notebook ที่ใช้นั้นควรติดตั้งกล้อง ไมโครโฟน และลำโพงเพื่อช่วยเพิ่มระดับเสียงในการสนทนา สามารถแชร์โปรแกรมและหน้าเดสท็อป (Desktop) ได้ สามารถบันทึกเนื้อหาการประชุมได้ในรูปแบบของไฟล์วิดีโอ สามารถติดต่อใช้งานได้ 5 จุดพร้อมกัน

- RealPresence Mobile

เป็น Application ของค่าย polycom ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการประชุมทางไกลบนบนมือถือ บนแท็บเล็ต ให้สามารถประชุม ทางไกล ใช้งานได้ทั้งระบบภาพ ระบบเสียง และระบบ desktop sharing รวมทั้งเชื่อมต่ออุปกรณ์ Video Conference ที่รองรับมาตราฐาน H.323 และเชื่อมต่อร่วมกับระบบ TelePresence ของทางมหาวิทยาลัยมหิดลได้ สูงสุดจำนวน 5 จุด สามารถโหลดใช้งานได้ทั้งระบบ Android และ iOS

- โปรแกรม Cisco Jabber Video for TelePresence

Cisco Jabber Video for TelePresence สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุมทางไกลบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ได้ทั้งระบบปฎิบัติการ Windows และ Mac สามารถเข้าถึง Instant Messaging (IM) ระบบเสียง ระบบวีดีโอ ระบบเสียง ระบบ Desktop Sharing และการประชุมร่วมกัน ในเวลาเดียวกันด้วย โดยสามารถใช้งานร่วมกับระบบ TelePresence ของทางมหาวิทยาลัยมหิดลได้ สูงสุดจำนวน 5 จุด

ดาวน์โหลดโปรแกรม Cisco Jabber Video for TelePresence

- สำหรับระบบปฎิบัติการ Windows
- สำหรับระบบปฎิบัติการ Mac

 
 

ขั้นตอนการขอใช้บริการ Video Conferencing

สำหรับการประชุมทางไกลระหว่างวิทยาเขต/หน่วยงาน
สำหรับการเรียนการสอนทางไกล และการอบรมทางไกล
สำหรับการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระหว่างประเทศ

 

ตารางการใช้บริการระบบ Video Conferencing

ตารางการใช้บริการระบบ Video Conferencing

 

การใช้ประโยชน์

ระบบ Video Conferencing ช่วยทำให้การประชุมระหว่างวิทยาเขต/หน่วยงาน การเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระหว่างประเทศ ที่อยู่ต่างสถานที่กันในหลายจุด มีการดำเนินกิจกรรมที่เสมือนอยู่ในห้องเดียวกันในลักษณะ Real Time Interactive ทำให้ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนงานการเรียนการสอน งานพัฒนาทางด้านวิชาการ ตลอดจนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว

 

ติดต่อขอรับบริการ

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการให้บริการระบบ Video Conferencing ได้ที่

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 0) 2849 6022
โทรสาร (อัตโนมัติ) : 0 2849 6039
E-mail :
courseware.consult@mahidol.ac.th

 

 
 

Copyright © 2009 Mahidol University. All rights reserved.

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
Last updated : June 21, 2018

Phone: 662-849-6022

FAX:    662-849-6039