กองเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมกิจกรรมอบรมและฝึกซ้อมดับเพลิง