กอง IT จัดอบรมหลักสูตร การสร้าง 3D Model (ตัวละคร 3 มิติ) ด้วย Blender