คณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลกรุงเทพเข้าศึกษาดูงานระบบ IPTV ฝ่ายพัฒนาสื่อผสม