กองเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Metaverse for The Next Learning