ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จัดอบรมหลักสูตรนักวิจัยมือใหม่