ประชุมเรื่องงบประมาณและงานถ่ายทอดสด Wunca ผ่านระบบ Video conferencing