กองบริหารงานวิจัยประชุมกับ NIAID ผ่านระบบ Video Conferencing