กองเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดเตรียมการการสอบสัมภาษณ์ผ่าน Video-Conferencing ไป มหาวิทยาลัย Liverpool