IPTV ถ่ายทอดสด โครงการแนะนำหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสำหรับอาจารย์แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย