Global Website TH / EN

FAQ Cisco Webex Meeting

การลงทะเบียน / การสมัครใช้งาน

กลุ่มผู้มีสิทธิ์ใช้งาน

การติดตั้งโปรแกรม

การใช้งานทั่วไป

การใช้งานผ่าน Web Browser

การสร้าง Schedule

สัญญาณภาพ/เสียง

การบันทึกวิดีโอ

Error Message

ตรวจสอบสถิติการใช้งาน

Webex Data Retention Policy

 

การลงทะเบียน / การสมัครใช้งาน

1. เมื่อลงทะเบียนครบ 24 ชั่วโมง แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้ ให้ล็อกอินที่ https://mahidol.webex.com พิมพ์อีเมล ชื่อ.นามสกุล@mahidol.ac.th แล้วกดปุ่ม sign in จะมีข้อความแสดงว่ายังไม่ได้อีเมล ให้คลิกที่ข้อความ Resend2. จากนั้นจะได้รับอีเมลให้คลิกที่ปุ่ม Activate ก็สามารถใช้งาน Webex ได้ทันที


3. หากคลิกที่ปุ่ม Activate แล้วไม่สามารถใช้งานได้ แล้วเกิดข้อความ Your account does not have access to this Webex site. ให้กลับไปเช็ค email อีกครั้ง จะได้รับอีเมลอีกฉบับให้เปิดอีเมลฉบับล่าสุดแล้วคลิกที่ปุ่ม Activate

   

ในกรณีที่ท่านลงทะเบียนใช้งาน Webex ไว้บนไซต์ https://www.webex.com/ ซึ่งไม่ใช่ไซต์ของมหิดล ท่านสามารถ Sign in เพื่อลบบัญชีตนเองได้ที่ https://settings.webex.com หลังจากลบแล้วสามารถสมัครใช้งานที่ไซต์ของมหิดลได้ตามปกติ

หากทำตามวิธีดังกล่าวแล้วไม่สามารถลบได้ให้ Sign out ออกจากระบบแล้วไปที่ https://www.webex.com/ ทำการ Sign in อีกครั้งจากนั้นคลิกที่ชื่อ Profile ของตนเอง แล้วเลือกเมนู Site Administrationแล้วคลิกเลือก Delete Organization


ให้ท่านทำการแจ้งรายละเอียดส่งมาที่อีเมล : account@mahidol.ac.th
- ชื่อ นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
- ชื่อ.นามสกุล@mahidol.ac.th
- เบอร์ติดต่อกลับ

ให้แจ้งอีเมลที่ใช้งานในการสมัครมายังกอง IT เพื่อดำเนินการต่อไป
กรณีนำอีเมล XXXXX.XXX@mahidol.ac.th ไปสมัครใช้งาน webex.com แล้วมาลงทะเบียนยืนยันใช้สิทธิ์ Webex Meeting ที่ https://it-portal.mahidol.ac.th/ และไม่สามารถ Sign in เข้าใช้งาน https://mahidol.webex.com

ให้คลิก Change Email และยืนยันอีเมลอื่นๆ ที่ไม่ใช่ @mahidol.ac.th เช่น XXXXX.XXX@mahidol.edu จากนั้น Sign in เข้าใช้งาน https://mahidol.webex.com จะสามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติ

กลุ่มผู้มีสิทธิ์ใช้งาน

นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนใช้งาน https://mahidol.webex.com เพราะ Admin สร้างห้องเรียนออนไลน์จะส่งลิงค์การเรียนการสอนไปยัง อีเมลของนักศึกษา จากนั้นนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้โดยลงโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นเพิ่มเติม
สำหรับ User ที่เป็นผู้เกษียณอายุและอาจารย์พิเศษ ยังไม่สามารถสมัครใช้งาน https://mahidol.webex.com ได้ เนื่องจากเปิดให้ใช้งาน เฉพาะบุคลากรปัจจุบันเท่านั้น

หากมีความประสงค์ใช้งานขอให้หน่วยงานต้นสังกัดทำหนังสือมายังกองเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นรายกรณี

การติดตั้งโปรแกรม

ต้องตั้งค่าเพิ่มเติมใน Internet option โดยคลิกเมนู advance จากนั้นเลือกทำเครื่องหมายตรง Use TLS 1.2 เพิ่มเติมเนื่องจากโปรแกรมมีการพัฒนาซอฟต์แวร์จึงจำเป็นต้อง Update ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน

1. เข้าใช้งานโปรแกรม โดย Sign in เข้าใช้งานโปรแกรม Webex Meeting คลิกที่ข้อความ Update
2. หากไม่แสดงข้อความ Update คลิกไอคอน
เลือก Check for Updates


3. หากเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วจะแสดงตัวอย่างข้อมูลดังรูป

   

การใช้งานทั่วไป

หาก User มีการใช้งาน Webex ของหน่วยงานอื่นอยู่ก็สามารถให้นักศึกษา เข้าเรียนออนไลน์ได้เช่นเดียวกัน เพียงส่งลิงค์ห้องเรียนออนไลน์ให้นักศึกษา ก็สามารถเรียนออนไลน์ได้เช่นเดียวกันกับ https://mahidol.webex.com และสามารถดูคู่มือการใช้งานที่มหาวิทยาลัยเผยแพร่เพื่อประกอบการใช้งาน ได้เช่นเดียวกัน

การใช้งานผ่าน Web Browser

หากใช้งานภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัย (Lan) User สามารถใช้งาน Webex โดยการติดตั้งโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คได้ เนื่องจากการใช้งาน webex บน Web browser จำเป็นต้องเปิดพอร์ตเกี่ยวกับด้าน Security ซึ่งมีความเสี่ยงในการถูกโจมตีจากภายนอก
แนะนำล้างข้อมูลการเข้าใช้งานบน Browser

เมนูภาษาไทย: คลิกที่ไอคอน 3 จุด มุมขวาบน (กำหนดค่าและควบคุม Google Chrome) -> ประวัติเข้าชม -> ประวัติเข้าชม -> ล้างข้อมูลการท่องเว็บ -> เลือกแท๊บ ขั้นสูง -> ช่วงเวลา เลือก ตั้งแต่ต้น เสร็จแล้วคลิกปุ่ม ล้างข้อมูล

เมนูภาษาอังกฤษ: คลิกที่ไอคอน 3 จุด มุมขวาบน (Customize and control Google Crome) -> History -> History -> Clear browsing data -> Tab Advanced -> Time range : All time -> Click Clear data button

เสร็จแล้วปิดการใช้งาน Browser ทั้งหมดและเข้าใช้งานทำการ Sign in ใหม่

การสร้าง Schedule

แนะนำให้สร้าง Schedule บน Browser https://mahidol.webex.com เพราะการสร้างจากโปรแกรม เป็นการใช้ Platform Microsoft Outlook
เนื่องจากการเข้าใช้งานบน Browser ที่เมนู Meetings จะแสดงข้อมูล Schedule ณ วันนั้นที่ Sign in เข้าใช้งาน
เนื่องจาก Browser Chrome Update Version (116.0.5845.188) จึงทำ ให้ไม่รองรับรู ปแบบภาษา Thai ที่เลือกใช้งานเป็นภาษาเริ่มต้น
ขั้นตอนการตั้งค่าภาษา

สัญญาณภาพ/เสียง

ให้ลองตรวจสอบการตั้งค่าของ Windows ในส่วนของ Sound โดยคลิกเมาส์ขวาที่ไอคอนรูปลำโพงบน Taskbar จากนั้นเลือกเมนู Open Sound Settings ในส่วนของ Input ให้เลือก Device Properties แล้วตรวจสอบว่าถูก Disable ไว้หรือไม่ใช้งานด้วย Desktop และมีการเชื่อมต่อไมโครโฟน (Microphone) และลำโพง (Speaker) ให้หันลำโพงไปคนละทิศกับไมโครโฟน

กรณีที่มีการใช้งาน ทั้ง 2 Device พร้อมกัน เช่น ใช้งาน Desktop (เป็น Host) และ Mobile Device (เป็น Participant) ให้เปิดการใช้งานไมโครโฟนกับเครื่องที่ต้องการใช้งานเสียงเป็นหลัก และปิดการใช้งานไมโครโฟนกับอีกอุปกรณ์

การบันทึกวิดีโอ

การบันทึกวิดีโอบน https://mahidol.webex.com จะไม่มีพื้นที่เฉพาะ User จะเป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลรวมทุก User เมื่อสิ้นสุดการบันทึกวิดีโอบน https://mahidol.webex.com ควรเข้าไป Download ไฟล์วิดีโอ .mp4 มาเก็บไว้ทันที
การบันทึกวิดีโอจาก Webex ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์จะได้ไฟล์ นามสกุล .ARF File หรือ .WRF File ให้ Download โปรแกรมเพื่อแปลงไฟล์เป็นวิดีโอ .mp4 ที่ https://www.webex.com/video-recording.html
เมื่อ User บันทึกวิดีโอไว้บน https://mahidol.webex.com เสร็จแล้ว จะยังไม่สามารถรับชมวิดีโอที่ถูกบันทึกได้ทันที ระบบจะประมวลผล และอาจใช้เวลานาน 30 นาที ถึง 1ชั่วโมง

Error Message

ให้ทำการตั้งค่าเพิ่มเติมใน Internet option โดยคลิกเมนู advance จากนั้นเลือกทำเครื่องหมายตรง Use TLS 1.2 เพิ่มเติมตรวจสอบสถิติการใช้งาน

ไม่สามารถตรวจสอบแบบ Real time ได้ สามารถดูได้เพียง Report ที่เป็นยอดรวมของวันนั้นๆ ว่ามี User ท่านใดใช้งานบ้าง

log-in บน https://mahidol.webex.com แล้วเลือกเมนู : Insights -> View more -> เลือก Usage Reportจากนั้นให้ทำการกำหนดเลือกช่วงวันที่ ที่ต้องการดูสถิติการใช้งาน กด Display reportจะแสดงข้อมูลที่เคยสร้างห้องไว้ แล้วเลือกกดเข้าไปใน Topic ที่ต้องการแล้ว Export ข้อมูลออกเป็น .csv ได้ (วิธีนี้จะเห็นรายละเอียดว่าผู้เข้าร่วม Meeting ประกอบด้วยใครบ้าง) 

 

 

 
 

Copyright © 2009 Mahidol University. All rights reserved.

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
Last updated : October 2, 2023

Phone: 662-849-6022

FAX:    662-849-6039