Global Website TH / EN

ร่วมงานกับเรา
 

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

   

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการสารสนเทศ (งานพัฒนาสื่อผสม ) จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2567 2567
( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ( งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร )
จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 30 เมษายน 2567

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ( งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร )
จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 30 เมษายน 2567

 

 

 

 

 
 

Copyright © 2009 Mahidol University. All rights reserved.

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
Last updated : February 13, 2024

Phone: 662-849-6022

FAX:    662-849-6039