กอง IT ให้บริการ Video Conferencing ประชุมองค์กรนักศึกษา 4 วิทยาเขต

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 เวลา 18.00-20.00 น. ที่ห้องประชุม M01 และ M04 MU Cyber Club@MLCชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ (MLC) กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการ Video Conferencing ด้วย Telepresence แก่กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อประชุมองค์กรนักศึกษา ของสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 4 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตบางกอกน้อย วิทยาเขตพญาไท วิทยาเขตกาญจนบุรี วิทยาเขตศาลายา